afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 april 2010

Hinthamerstraat 14

bouwjaar: XV, voorgevel ca.1870
verbouwingen: 1942, 1945, 1955, 1965, 1982, 1987, 1993, 1999
huidige functie: winkel-woning
oorspronkelijke functie: woon-werkhuis

 
Bossche monumenten

Hoekhuis met kern uit 15e eeuw

door Ed Hupkens

14
Stadsblad woensdag 28 augustus 2019 | 14
 
Gemeentelijk monument

Redengevende omschrijving Hinthamerstraat 14

2
3
4
5
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Mosmans

Hinthamerstraat

33
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 33
 
Spierings

Cooymans.

Wij waren nog stadje, 2e deel (1966) XLVII
 
Raadsbesluiten
2004

Intrekking besluit aanwijzing archeologisch monument

Het college laat in een brief aan Coltavast weten dat de percelen aan de Hinthamerstraat 14 en 16 niet meer aangewezen zijn als gemeentelijk archeologisch monument. Dat heeft te maken met het feit dat bij werkzaamheden uit het verleden is gebleken dat er geen archeologische relicten meer in de bodem zitten.
B&W Besluitenlijst 10 februari 2004
 
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 14
Hinthamerstraat C 33 (????)
1865H.J.C.J. Cooijmans (sigarenfabrijkant, winkelier in gedistilleerd en organist) - W. Ruijters (stadsdrager)
1875H.F.C.J. Cooijmans (sigarenfabriekant, winkelier in gedisteleerd en organist) - G.J. Legebeke (leeraar aan rijks H.B. school)
Hinthamerstraat C 31 (1880)
1881H.J.C.J. Cooijmans (sigarenfabriekant, winkelier in gedistilleerd en organist)
1908A.J. Leon Cooijmans - fa. H.J.C.J. Cooijmans (slijter in gedistilleerd)
Hinthamerstraat 14 (1909)
1910A.J. Leon Cooijmans - fa. H. Cooijmans (handel in gedistilleerd) - Joh. Cooijmans
1928A.J.L. Cooijmans
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 196

n: vermelding in een voetnoot