Citadellaan 28

Fabrieksloods

 
Raadsbesluiten
2008

Sloopvergunning Citadellaan 28

College verzoekt bij de voorzieningenrechter om opheffing van de opschortende werking van de monumentenvergunning voor de sloop van gebouw Citadellaan 28.
B&W Besluitenlijst 1 juli 2008