A
Alphons Diepenbrock
Anne Frank (1997)
D
De Gruyterfabrieken (2009)
De Moriaan
Desiderius Erasmus
F
Franse soldaten (2015)
Fraterhuis
Frits van der Ven
G
Gedachtenisstenen ()
Gedenksteen Sint-Jan
Geefhuis
Gesticht MacPherson ()
Gevangen(en)poort
Groot Begijnhof
Grote stadsbrand
H
Henri Bakker (1938)
I
Inname stad (1979)
J
Jacobus Moleschott geboortehuis
Jheronimus Bosch : Alphons Diepenbrock
Jheronimus Bosch : woonhuis
Jodenpoort
Joods monument (1)
Joods monument (2)
Joodse leerlingen
K
Keramische tegels:
Alphons Diepenbrock
De Gruyterfabrieken (2009)
De Moriaan
Desiderius Erasmus
Fraterhuis
Geefhuis
Gevangen(en)poort
Groot Begijnhof
Grote stadsbrand
Jacobus Moleschott geboortehuis
Jheronimus Bosch : Alphons Diepenbrock
Jheronimus Bosch : woonhuis
Jodenpoort
Orthenpoort
Sint Antoniuskapel
Stadsmuur
Voormalig gouvernement
Waterpoort
Waterput
Zwanenbroedershuis
Kerk Hintham:
Gedenksteen (1)
Gedenksteen (2)
M
Marktplein (2009)
Mutsaerts, Mgr. (1928)
O
Orthenpoort
P
Plaquette Dr. A.C.M. van Moorsel
R
Ron Molhoek (2011)
S
Sint Antoniuskapel
Stadsmuur
Struikelstenen:
Boterweg 28 (2014)
Boterweg 34 (2014)
Hinthamerstraat 170 (2017)
Minderbroedersstraat (2016)
Prins Bernhardstraat (2012)
V
Voormalig gouvernement
W
Wapen
Waterpoort
Waterput
Z
Zwanenbroedershuis