Verhalen en legenden

Baileybruggen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 6 mei 1993
 
Artikelen
1993

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Baileybruggen
Brabants Dagblad donderdag 6 mei 1993
 
2008

Marieke von Berg

Creative bruggen Zuid-Willemsvaart
27 maquettes Bossche ontwerpwedstrijd te zien in Stadskantoor
Brabants Dagblad dinsdag 10 juni 2008 (foto)
 
2008

Redactie

Prijswinnende brug over de Zuid-Willemsvaart
Rotterdamse architect wint ontwerpwedstrijd 'Verenigt Den Bosch'
Brabants Dagblad dinsdag 24 juni 2008 (foto)
 
2010

Provincie betaalt tweede brug

• Ook tweede brug die nodig is voor verbreding N279 over Zuid-Willemsvaart te leiden, wordt door provincie betaald.
• De provincie investeert twintig miljoen gulden.
Ron Lodewijks | Brabants Dagblad donderdag 25 november 2010
 
2010

Rianneke Huibers

Buurt hoopt brug over Isabellalaan via de rechtbank tegen te houden
Brabants Dagblad dinsdag 7 december 2010
 
2011

Waarom weer brug en geen tunnel?

Bij infrastructurele projecten wordt veel te snel gekozen voor de aanleg van bruggen die een vernietigende invloed hebben op landschap en het milieu.
Peter Verhagen | Brabants Dagblad zaterdag 27 augustus 2011
 
2012

Redactie

Bruggen Groote Wielen later klaar
Brabants Dagblad woensdag 29 februari 2012 | 34
 
2013

Twee jaar nodig voor bouw van bruggen

De bouw van de nieuwe bruggen over de Dieze voor de verlengde Parallelweg tweede fase duurt zeker twee jaar. Hierbij wordt opnieuw een ontwerp van de Bossche architect Marius van den Wildenberg gebruikt, die ook de fly-over tekende. De nieuwe bruggen zijn in 2015 klaar. In september begint al wel de bouw van een simpel extra viaduct bij de Christiaan Huygensweg, om een fiets- en voetgangerspad over de stationstunnel te leggen.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad vrijdag 16 augustus 2013 | 26
 
2014

Redactie

Bruggen in het stadstracé van Zuid-Willemsvaart blijven open
Brabants Dagblad woensdag 4 juni 2014 | 27
 
 
Stadsrekeningen
1399 Kapittel 21.
Onderhoud van poorten, bruggen, sluizen en dijken
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1399. Deel 1, blz 6
 
1400 Kapittel 9.
Onderhoud van poorten, bruggen, sluizen en dijken
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1400. Deel 1, blz 12
 
1400 Kapittel 19.
Uitgaven aan poorten, bruggen, sluizen, dijken en muren, te maken en te onderhouden
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1400-1401. Deel 1, blz 14
 
1402 Kapittel 23.
Kosten voor het maken van een nieuwe valbrug.
Waar deze nieuwe valbrug gelegd werd, is in de rekening niet opgegeven, uit de omschrijving der kosten kan echter worden opgemaakt, dat het buiten de Picken- of Vuchterpoort was.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1402. Deel 1, blz 16
 
1501 Kapittel 10..16.
Zijn uitgaven aan stads fabrijkage, van gebouwen, straten, vestingwerken, Diezewerken, havenwerken, poorten, bruggen, dijken, vonders, enz.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1501-1502. Deel 1, blz 60
 
1503 Kapittel 15 en 17.
Dit kapittel bevat zooals in vorige rekeningen, de uitgaven van timmerwerk en arbeidsloon, het is echter meer uitgebreid in werken aan poorten, bruggen en vestingtorens.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1503-1504. Deel 1, blz 76
 
1514 Kapittel 62.
Hout voor bruggen en poorten der stad.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1514-1515. Deel 1, blz 300
 
1525 Kapittel 18.
Gedenkstenen geplaatst aan drie bruggen in de stad, waarop den tijd der daarstelling was uitgehouwen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1525-1526. Deel 1, blz 416
 
1566 Kapittel 12.
Herstel van poorten, vestingwerken en bruggen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1566-1567. Deel 1, blz 758
 
1567 Kapittel 19.
Eene brug gemaakt over de Dieze buiten den Boom tot overtogt der Spanjaards.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1567-1568. Deel 2, blz 814
 
1570 Kapittel 12.
Bruggen en vonders, door het hoog water en den storm weggespoeld, hersteld.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1570-1571. Deel 2, blz 847
 
1571 Kapittel 7.
De Pensionaris moet naar 's Hertogenbosch terugkeeren, vermits de wegen onveilig waren en de rebellen op hunnen weg al de bruggen achter zich hadden afgebroken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1571-1572. Deel 2, blz 862
 
1572 Kapittel 15.
Herstel van dijken en bruggen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1572-1573. Deel 2, blz 877
 
1573 Kapittel 13.
Herstellingen aan verschillende vestingtorens der Stad, aan de poorten, bruggen, wachten en andere vestingwerken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1573-1574. Deel 2, blz 891
 
1576 Kapittel 9.
• De Regering van 's Hertogenbosch doet hout koopen voor brand en herstel van poorten en bruggen, ten tijde van de spanjaarden afgeworpen.
• De Stads bruggen uit vrees voor de spanjaarden vernield of afgeworpen, worden hersteld.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1576-1577. Deel 2, blz 932
 
1578 Kapittel 14.
Herstellingen aan de vestingwerken, poorten, schothekels, vestingtorens, casematten, bruggen, enz.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1578-1579. Deel 2, blz 979
 
1601 Kapittel 15.
Turf om de brug aan de Hinthamerpoort te verbranden.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1601-1602. Deel 2, blz 1137
 
1604 Kapittel 16.
Mr. Aart Houbraken, neemt de stroomen en bruggen op en maakt daarvan, voor zoover de stad die moet onderhouden, verbaal op.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1604-1605. Deel 2, blz 1163
 
1615 Kapittel 18.
Betaling van de helft der onkosten voor het maken van de brug en de werf aan den grooten Hekel.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1615-1616. Deel 2, blz 1227
 
1629 Kapittel 10.
De bruggen in den weg naar Vucht, buiten Stads poort van dien naam, hersteld.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1629-1630. Deel 2, blz 1354
 
1629 Kapittel 19.
• Herstellen der brug over de vestinggracht buiten de Vuchter- en Hinthamerpoort.
• Verwen der bruggen buiten de Vuchter-, Orthen- en Hinthamerpoorten, aan den Boom en over de wolfskuilen. Herstel der brug aan de hekkens aan den Boom.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1629-1630. Deel 2, blz 1357
 
1633 Kapittel 28.
• De brug gemaakt over de doorsnijding van den straatweg naar Vucht, bij de kleine of St. Antonie schans.
• Buitenwerken voor de nieuwe bruggen en riolen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1633-1634. Deel 2, blz 1386-1387
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 43, 189

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) VI

n: vermelding in een voetnoot