Jonas en de Walvis (1965) (Citadelllaan)
afb. Tony Zeeuwe, september 2004
 
Beeldhouwkunst
Jonas en de walvis
74
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 74
 
Oe gotte kčk daor
Jonas en de vis
door Henny Molhuysen

In 1955 werd de Citadellaan verbeterd en verbreed. Een obstakel vormde de oude Muntelbrug van rond 1900. Deze was veel te smal, zes meter, ten opzichte van de verbeterde Citadellaan, die vijftien meter breed was. In 1955 legde men een noodbrug aan, en de oude kon worden afgebroken. Hierna werd er begonnen aan de bouw van een nieuwe brug, even breed als de weg, vijftien meter, met een rijweg van zeven meter breed, twee fietspaden van elk twee meter, alsmede twee trottoirs, eveneens twee meter breed.
Op 6 december 1956 kon deze brug plechtig in gebruik worden genomen. Onversierd echter. Het zou nog jaren duren eer deze brug zijn monumentje kreeg. In januari 1965 werd het beeld „Jonas en de walvis” aan de kant van het Kruithuis op de Muntelbrug geplaatst. Jonas, een van de kleine profeten, werd door God naar Ninivé gestuurd om er te prediken. Jonas werd zo bang, dat hij trachtte te vluchten. Het schip, waarop hij zich bevond, kwam in een zware storm terecht. De Schepelingen besloten het lot te laten aanwijzen, door wiens schuld zij in zo'n zware storm terecht gekomen waren. Het lot (een Godsoordeel vond men) viel op Jonas. Om de storm te doen stillen werd Jonas ten slotte overboord gezet. Een grote vis slokte hem op en Jonas verbleef drie dagen en nachten in de vis. Hij bracht deze tijd in gebed door en God liet de vis Jonas uitspuwen. Hierna gehoorzaamde Jonas en ging naar de stad Ninivé.
Dit bijbelverhaal gebruikte de beeldhouwer Leo Geurtjens, die het beeld in opdracht van het gemeentebestuur maakte, om het verband tussen mens en water duidelijk te maken: de mens kan door middel van een brug het water oversteken. Tevens is dit monumentje een symbool van de zich vernieuwende stad, waarvan de Muntelbrug deel uitmaakt. Jonas immers kwam als een nieuwe mens uit de vis tevoorschijn. Het verhaal van Jonas werd in het Nieuwe Testament tot een teken van de dood en verrijzenis van Christus. Het uit musschelkalksteen vervaardigde monumentje is anderhalve meter lang en bijna negentig centimeter hoog. Het toont Jonas op het moment dat deze uit de vis komt.
Brabants Dagblad donderdag 20 oktober 1983
 
Artikelen
1983

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor : Jonas en de vis
Brabants Dagblad donderdag 20 oktober 1983 (foto)