Johan Wichers (1662-1739)
4e Bataljon van het Regiment Infanterie Oranje-Gelderland
Regiment van Johan Wichers (1705-1739)
Op 16 juni 1595 opgericht als Regiment Nassau-Stad en Lande (Willem Lodewijk Graaf van Nassau)
Bronnen
dr. J.W. Wijn, Het Staatsche Leger VIII ('s-Gravenhage 1964) III-434, 480
H. Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der Infanterie ('s-Gravenhage 1977) 78
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)  

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
??-??-????Wichers (kolonel)Mattei (kapitein)44
27-03-1706-Liemen, van (kapitein)48
27-03-1706-Wichers, Joh. (luitenant kolonel)46
27-03-1706Wichers (kolonel)Alberda (kapitein)46
27-03-1706Wichers (kolonel)Bothenius (majoor)50
27-03-1706Wichers (kolonel)Canters (kapitein)49
27-03-1706Wichers (kolonel)Dillinga (kapitein)50
27-03-1706Wichers (kolonel)Hoorn, P.W. ten (kapitein)50
27-03-1706Wichers (kolonel)Lewe (kapitein)47
27-03-1706Wichers (kolonel)Sibenius (kolonel)48
27-03-1706Wichers (kolonel)Swartte, J.T. (luitenant)49
27-03-1706Wichers (kolonel)Veldtman (kapitein)46
08-05-1706-Canter, Geert (kapitein)50
08-05-1706-Swartte, J.T. (kolonel)50
08-05-1706-Wichers (kapitein)50
12-05-1706-Sebenius (luitenant kolonel)49
13-05-1706-Alberda, Derck (kapitein)48
13-05-1706-Bothenius, Adriaan (majoor)50
13-05-1706-Leewe, Adriaen (kapitein)49
13-05-1706-Lewe, J. (kapitein)46
13-05-1706-Mattei ()43
13-05-1706-Veltman, C. (kapitein)50
13-05-1706-Wichers (kolonel)49
13-05-1706Wichers, J. (kolonel)Hoorn, P.W. ten (kapitein)49
06-06-1706-Canter (kapitein)50
06-06-1706-Lewe, J. (kapitein)50
06-06-1706-Swartte (luitenant kolonel)50
06-06-1706Wichers, J. (kolonel)Hoorn, L.W. ten (kapitein)49
18-06-1706-Lienen, van (Lijnen) (kapitein)50
18-06-1706-Sibenius, (luitenant kolonel)50