Steven van Welderen (1662-1709)
1e Bataljon van het 4e Regiment Infanterie
Regiment van Steven van Welderen (1695-1710)
Op 14 januari 1602 opgericht als Regiment van Diederik van Dorth.
Bronnen
dr. J.W. Wijn, Het Staatsche Leger VIII ('s-Gravenhage 1964) ...
H. Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der Infanterie ('s-Gravenhage 1977) 63
H. Ringoir, Nederlandse Generaals van 1568 tot 1940 ('s-Gravenhage 1981) 4
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)  

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
24-02-1696-Middachten (kapitein)81
27-02-1696-Bellinckhaven, Hermen Adam van (kapitein)58
27-02-1696-Buijssonnet, Jan Lowijs de ()71
27-02-1696-Hell, Johan van der (kapitein)70
27-02-1696-Pijper (kapitein)68
27-02-1696-Renesse (majoor)67
27-02-1696-Tellinckhuijsen, Harmen Jurien van (kapitein)71
27-02-1696Welderen (kolonel)Erckelens, Herman van (kapitein)71
27-02-1696Wellderen, Steven van (kolonel)Laer, Melchior van (kolonel)68
27-02-1696Wellderen, Steven van (kolonel)Schimmelpenninck van der Oije, Gijsebert (kapitein)...64
27-02-1696Wellderen, Steven van (kolonel)Tellinckhuijsen, Claes Roleff van (luitenant kapitein)...67
29-02-1696-Broeckhuijsen, Luckas Willem van (kapitein)74
01-11-1696-Bellinckhave (kapitein)60
01-11-1696-Broeckhuijsen (kapitein)61
01-11-1696-Buissonnet (luitenant kolonel)60
01-11-1696-Hell, van der (kapitein)61
01-11-1696-Middachten (kapitein)63
01-11-1696-Piper (kapitein)61
01-11-1696-Renesse (majoor)60
01-11-1696-Rouwenoort (kapitein)61
01-11-1696-Vellinckhuijsen, G. (Felckhuijsen) (kapitein)66
01-11-1696-Welderen (kolonel)61
01-11-1696Welderen (kolonel)Erckelens (kapitein)63