Sweer van Tamminga (†)
2e Bataljon van het 6e Regiment Infanterie
Regiment van Sweer van Tamminga (1673-1681)
Op 21 januari opgericht als Regiment van Balthazar Beyma.
Bronnen
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger V (Breda 1921) 150, 479
dr. J.W. Wijn, Het Staatsche Leger VIII ('s-Gravenhage 1964) III-476
H. Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der Infanterie ('s-Gravenhage 1977) 83

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
23-04-1676-Aickema, Albert (kapitein)88
23-04-1676-Alberda, Derck (kapitein)57
23-04-1676-Alberti, Hieronijmus (kapitein)86
23-04-1676-Assergins, Lodewijk (kapitein)90
23-04-1676-Gruijs, H. (majoor)85
23-04-1676-Gruijs, Jacob (kapitein)86
23-04-1676-IJsselt, Casijn van (kapitein)90
23-04-1676-Mandl, Hans Adam (kapitein)85
23-04-1676-Mello (C)onders (kapitein)83
23-04-1676-Sijghers, Rudolph de ()91
23-04-1676-Sutton, Hendrick (kapitein)86
23-04-1676-Valcke, Joost (Joest Valck) (kapitein)94
23-04-1676-Verruci, Gerlach (kapitein)85
29-04-1676-Losecaat, Hendrik (luitenant kolonel)76
27-03-1677-Alberti, Hieronijmus (kapitein)86
20-04-1677-Conders, Mello (kapitein)81
20-04-1677-Gruis, Jacob (kapitein)81
20-04-1677-Moeninck, Louis Adam (kapitein)59
20-04-1677-Sijghens, Rudolph (kapitein)68
20-04-1677-Wacks, ? (kapitein)86
21-04-1677-Alberda, Derck (kapitein)82
21-04-1677-Asserqui, Lodewick (kapitein)86
21-04-1677-Vrueij, Gerlloock (kapitein)86
21-04-1677Tamminga (kolonel)Aickema, Albert (kapitein)54
22-04-1677Tamminga (kolonel)Losecaat, Hendrik (luitenant kolonel)86
07-09-1677-Aickema, Albert (kapitein)40
07-09-1677-Alberda, Derck (kapitein)65
07-09-1677-Alberti (kapitein)60
07-09-1677-Assenhuijs (kapitein)48
07-09-1677-Conders, Mello (kapitein)35
07-09-1677-Gras, Jacob (kapitein)54
07-09-1677-Losecaat, Hendrik (kapitein)68
07-09-1677-Sijghers (kapitein)35
07-09-1677-Sterckenborgh (kapitein)38
07-09-1677-Valcke (kapitein)60
07-09-1677-Verruci (majoor)50
01-02-1678-Alberda, Derck (kapitein)67
01-02-1678-Alberti (kapitein)69
01-02-1678-Asserhuis (kapitein)48
01-02-1678-Conders, Mello (kapitein)52
01-02-1678-Grus, Jacob (kapitein)59
01-02-1678-Losecaat, Hendrik (luitenant kolonel)57
01-02-1678-Sijghers, Roedolph die ()59
01-02-1678-Starkenborgh (kapitein)66
01-02-1678-Valke (kapitein)65
01-02-1678-Vrusy? (majoor)48
09-06-1678-Aikema (kapitein)57
28-10-1678-Losecaat ()49
01-11-1678-Aikema, Albert (kapitein)57
01-11-1678-Alberda, Derck (kapitein)65
01-11-1678-Alberti (kapitein)54
01-11-1678-Asserhuijs (kapitein)48
01-11-1678-Conders, Mello (kapitein)50
01-11-1678-Gruijs, Jacob (kapitein)55
01-11-1678-Schoock ()50
01-11-1678-Starkenborg, van (kapitein)44
01-11-1678-Valck (kapitein)50
01-11-1678-Vrusy (majoor)31
23-01-1679-Alberda (kapitein)46
23-01-1679-Alberti (kapitein)44
23-01-1679-Assenhuijs (kapitein)46
23-01-1679-Conders, Mello (kapitein)46
23-01-1679-Gruijs, Jacob (kapitein)46
23-01-1679-Losecaat, Hendrik (luitenant kolonel)40
23-01-1679-Schoork (kapitein)46
23-01-1679-Starkenborg, van (kapitein)44
23-01-1679-Valcke (kapitein)42
23-01-1679-Vrusy (majoor)44
23-01-1679Tamminga (kolonel)Aeijkema, Albert (kapitein)45
19-06-1679-Aijsma, Hessel van (kapitein)53
19-06-1679-Alberda, Derck (kapitein)49
19-06-1679-Alberti, Hieronijmus (kapitein)53
19-06-1679-Asserhuis, Lodewijck (kapitein)52
19-06-1679-Brinck (kapitein)0
19-06-1679-Gruijs, Jacob (kapitein)52
19-06-1679-Losecaat, Hendrik (luitenant kolonel)52
19-06-1679-Mello Conders (kapitein)52
19-06-1679-Sepock?, Johannes (kapitein)52
19-06-1679-Sterckenborgh, Coppen Tiaerda van (kapitein)51
19-06-1679-Valck, Joost (kapitein)53
19-06-1679-Vrucy, Gerlack (majoor en kapitein)52
19-06-1679Tamminga (kolonel)Aikema, Albert (kapitein)52