George Albert Graaf van Limburg-Stirum (†)
1e Bataljon van het 8e Regiment Infanterie
Regiment Limburg-Stirum (1679-1690)
Bronnen
dr. J.W. Wijn, Het Staatsche Leger VIII ('s-Gravenhage 1964) I-216, 380
H. Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der Cavalerie en Wielrijders ('s-Gravenhage 1978) 86

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
11-10-1688-Dricourt, A. van (kapitein)68
11-10-1688-Hixenius, Gerhardus (kapitein)63
11-10-1688-Klaer, Johan de (kapitein)68
11-10-1688-Lienden, Johan van (kapitein)64
11-10-1688-Martius, Jelle (kapitein)66
11-10-1688-Maus, Adam (majoor)68
11-10-1688-Ruesiers, Fermijn van ()65
11-10-1688Stirum ()Dedem, Wilhem Jan van (kapitein)63
11-10-1688Stirum ()Stackebrantt, Arnolt (kapitein)68
11-10-1688Stirum, Graaf van ()Burmania, Tacco Sijbrand van ()57
11-10-1688Stirum, Graaf van ()Loo, Arent van (luitenant kolonel)58
11-10-1688Stirum, Graaf van ()Rouse, Wilhem (kapitein)68