Reinhart Baron van Reede-Ginckel (1678-1747)
Regiment van Reinhart Baron van Reede-Ginckel
Bronnen
dr. J.W. Wijn, Het Staatsche Leger VIII ('s-Gravenhage 1964) III-315, 445
H. Ringoir, Nederlandse Generaals van 1568 tot 1940 ('s-Gravenhage 1981) 3
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)  

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
06-11-1709-Jentijs (ritmeester)51
06-11-1709-Reede Heer van Ginckel, Baron van (luitenant kolonel)...52
06-11-1709Reede Heer van Ginkel, Baron van ()Basnage (ritmeester)54
06-11-1709Reede Heer van Ginkel, Baron van ()Driesbergh, van (kapitein)54
06-11-1709Reede Heer van Ginkel, Baron van ()Farghasson (majoor)56
06-11-1709Reede Heer van Ginkel, Baron van ()Smissaert (ritmeester)53