Berend Johan van Prott (1635-1703)
4e Bataljon van het Regiment Infanterie Oranje-Gelderland
Regiment van Berend Johan van Prott (1686-1703)
Op 7 maart 1671 opgericht als Regiment van Karel Rabenhaupt Baron Sucha.
Bronnen
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger V (Breda 1921) 343, 359, 490, 523
dr. J.W. Wijn, Het Staatsche Leger VIII ('s-Gravenhage 1964) I-675, III-480
H. Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der Infanterie ('s-Gravenhage 1977) 78
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)  

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
06-05-1693-Alberti, Hieronijmus (kapitein)59
06-05-1693-Bolthenius, E. (kapitein)55
06-05-1693-Clant, Zilco ()56
06-05-1693-Clooster, P. van de (kapitein)77
06-05-1693-Isbrandts, Hieronimus (kapitein)56
06-05-1693-Junius, Jacob (kapitein)56
06-05-1693-Ripperda (majoor)56
06-05-1693-Schainck, Jacob (kapitein)56
06-05-1693-Sibenius, Siben (kapitein)56
06-05-1693-Sichterman, H. (kapitein)56
06-05-1693-Sijghers, Hinderick de (kapitein)56
06-05-1693Prott, van (kolonel)Prott? ()56