Meiningen

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
13-10-1695-Rittenich (luitenant kolonel)63
13-10-1695-Webel, de (majoor)61
13-10-1695Meining, von Saks ()Bendelens, de (ritmeester)57