Doffarel

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
04-05-1689-Burnett, William (kapitein)43
04-05-1689-Campbell, William (kapitein)68
04-05-1689-Carins, Alexander (kapitein)63
04-05-1689-Douglas, Thomas (luitenant kolonel)58
04-05-1689-Douglass, Thomas (luitenant kolonel)38
04-05-1689-Grahame, Peattrek (luitenant)62
04-05-1689-McKenzie, Robert (kapitein)40
04-05-1689-Middleton (kapitein)48
04-05-1689-Montgomere (kapitein)45
04-05-1689-Patersone, John (kapitein)53
04-05-1689-Sherp, William (kapitein)52
04-05-1689-Straiton (kapitein)28
04-05-1689-Whytt, William (kapitein)52
04-05-1689O'Farell, de (kolonel)Doffarrel (kolonel)71
04-06-1689-Campbell, William (kapitein)67
04-06-1689-Offerel, d' (kolonel)71
04-06-1689-Whyt, William (kapitein)53
04-06-1689O'Farell, de ()Burnett, William (kapitein)42
04-06-1689O'Farell, de ()Cardrow, James (kapitein)64
04-06-1689O'Farell, de ()McKenzie, Robert (kapitein)43
04-06-1689O'Farell, de ()Montgomrie ()45
04-06-1689O'Farell, de ()Paterson, John (kapitein)54
04-06-1689O'Farell, de ()Sharp, William (kapitein)53
04-06-1689O'Farell, de ()Stratone, Alexander (kapitein)29
04-06-1689O'Farell, de (kolonel)Kingsford, John (kapitein)67
04-06-1689O'Farell, de (kolonel)Reid, Robert (kapitein)47
27-09-1689O'Farell, de (kolonel)Burnet, William (kapitein)34
27-09-1689O'Farell, de (kolonel)Kingsfoord (kapitein)30
27-09-1689O'Farell, de (kolonel)Reid, Robert (kapitein)56
27-09-1689O'Farell, de (kolonel)Sharp, Wiliam (kapitein)28
27-09-1689O'Farell, de (kolonel)Straiton, Alexander (kapitein)32
12-03-1692-Burnett, William (kapitein)68
12-03-1692-Campbell, William (kapitein)68
12-03-1692-Douglas (luitenant kolonel)68
12-03-1692-Kerth (majoor)68
12-03-1692-Kijgo, James ()68
12-03-1692-McKenzie, Robert (kapitein)68
12-03-1692-Offerrell, D. (kolonel)68
12-03-1692-Patersone, John (kapitein)68
12-03-1692-Rows, Robert (kapitein)68
12-03-1692-Sharps, Walter (kapitein)69
12-03-1692-Sharps, William (kapitein)68
12-03-1692-Straiton, James (kapitein)68
12-03-1692-Whyte, William (kapitein)68