Johan Maurits Graaf van Nassau-Siegen (1604-1679)
1e Bataljon van het Regiment Infanterie Oranje-Gelderland
Regiment van Johan Maurits Prins van Nassau-Siegen (1673-1679)
Op 26 april 1673 opgericht als Regiment van Adriaan Cuyk van Meteren.
Bronnen
H. Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der Infanterie ('s-Gravenhage 1977) 73
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)  

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
04-06-1676-Nassau, Prins Johan Maurits van ()67
09-07-1677-Nassau, Johan Maurits van (ritmeester)68
31-01-1678-Nassau, Johan Maurits van (ritmeester)69
01-11-1678-Nassau, Prins Johan Maurits van ()58