Gideon van Coehoorn († )
1e Bataljon van het 8e Regiment Infanterie
Regiment van Gideon van Coehoorn (1695-1703)
Op 28 april 1664 opgericht als Regiment van Duco van Hemmema.
Bronnen
• dr. J.W. Wijn, Het Staatsche Leger VIII ('s-Gravenhage 1964) III-477
• H. Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der Infanterie ('s-Gravenhage 1977) 99
• H. Ringoir, Hoofdofficieren der Infanterie van 1568 tot 1813 ('s-Gravenhage 1981) 30

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
05-06-1699-Coehoorn, van (kolonel)38
05-06-1699-Ydsinga (kapitein)38
05-06-1699Coehoorn (kolonel)Grovesteins (kapitein)38
05-06-1699Coehoorn (kolonel)Theben (kapitein)38
05-06-1699Coehoorn, G. van (kolonel)Aijlva (kapitein)38
05-06-1699Coehoorn, G. van (kolonel)Fuegens (kapitein)38
05-06-1699Coehoorn, G. van (kolonel)Hartsius (kapitein)38
05-06-1699Coehoorn, G. van (kolonel)Kamstera (Kamftera) (kapitein)38
05-06-1699Coehoorn, G. van (kolonel)Rousé (kapitein)38
05-06-1699Coehoorn, G. van (kolonel)Rusier (majoor)38
05-06-1699Coehoorn, Gideon van (kolonel)Bachman (luitenant kolonel)38
05-06-1699Coehoorn, Gideon van (kolonel)Coehoorn, Baron van (generaal)38