Jarich van Burum (†)
Regiment Nationalen Nr 1
Regiment Burum
Heropgericht in 1672 als Regiment Swartzenberg. Opgeheven in 1679.
Bronnen
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger V (Breda 1921) 341, 523
H. Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der Cavalerie en Wielrijders ('s-Gravenhage 1978) VI, 88
H. Ringoir, Hoofdofficieren der Infanterie van 1568 tot 1813 ('s-Gravenhage 1981) 29

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
20-11-1675-? ()62
20-11-1675-Dorkh, Werner Baron van (ritmeester)65
20-11-1675-Wassenaer ende Duijvenvoorde, Jacob geboren Baron van ...63
21-11-1675-Cabeliau (ritmeester)66
21-11-1675-Popma, Adolf van (ritmeester)63
21-11-1675Burum (kolonel)Lijkcama, Laelius van (ritmeester)63
21-11-1675Burum (kolonel)Witghenstien, Graef van ()63