Frederik Christiaan van Reede Baron van Aughrim († 15 augustus 1719)
Regiment Huzaren Nr 8
Regiment van Frederik Christiaan van Reede Baron van Aughrim (1696-1703)
Het regiment werd opgericht in 1665 als Regiment van Rechteren (repartitie van Gelderland). Dit werd in 1668 opgeheven en in 1671 heropgericht. In 1771 werd het Regiment Cannenburg bijgevoegd als 3e en 4e eskadron. In 1795 (Franse tijd) werd het verdeeld over het 2e Regiment Zware Cavalerie.
Bronnen
dr. J.W. Wijn, Het Staatsche Leger VIII ('s-Gravenhage 1964) ...
H. Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der Cavalerie en Wielrijders ('s-Gravenhage 1978) 65
H. Ringoir, Nederlandse Generaals van 1568 tot 1940 ('s-Gravenhage 1981) 2

Komst Commandant regiment Commandant compagnie Manschappen
01-11-1696-Pallandt (ritmeester)54
01-11-1696-Rheede en Agrim, Baron van (kolonel)60
01-11-1696-Thielen (kapitein)59
01-11-1696Agrim, Melord d' ()Liebeton, van den (majoor)59
01-11-1696Agrim, Melord d' ()Rendrings (ritmeester)61
03-11-1696Agrim, Melord d' ()Wittenhorst, Baron (ritmeester)68