Borgbrieven te Orten

De "Borgbrieven te Orten" zijn aanwezig in het oud rechterlijk archief van Orten en in het Gemeente archief te 's-Hertogenbosch.
Deze verzameling bestaat zowel uit uitgaande borgbrieven als ingeleverde borgbrieven. Deze ingeleverde borgbrieven zijn niet altijd door de gemeente waaruit men vertrok, afgegeven naar Orten.
Dit houdt in, dat men zich eerst elders gevestigd heeft of de intentie had dit te doen.
Voorts is er een aantal borgstellingen aanwezig voor personen, die zich te Orten vestigden.
Het zijn allen losse akten, die onder nummer 185 bewaard worden.
Het waren de Schaarmeesters van Orten, die zich met de borgbrieven bezig hielden.
Schaarmeesters waren als het ware de schepenen van Orten, die zich uitsluitend bezighielden met de financiele aangelegenheden van de locale gemeenschap. De andere taken van de schepenen werden uitgeoefend door de schepenen van de stad 's-Hertogenbosch.
Schaarmeesters zetelden te Orten, behalve in tijden van ernstige calmiteiten. Dan verbleven Schaarmeesters te 's-Hertogenbosch.
P.L. Leget-Kuijlen | J.N. Leget | Oss januari 1991