Peperstraet

Bedrag:0:1:13

Betaler 1

Naam:Johanna van Ballekum
Opmerking:Betaalt 0:1:13.

Betaler 2

Naam:Teodorus Storms

Betaler 3

Naam:De wed. van Theodorus onderges.

Betaler 4

Naam:De kinderen van Willem Maurick
Opmerking:Bij erfnis in 1769.

Betaler 5

Naam:Gerardus van Son
Opmerking:Transport 9 maart 1806.

Diversen

Turftekens:St. 1728 t/m 1810
Datum cijnsboek:1728-1810

Vindplaats

Archief nummer:282-6
Folio nummer:154
Recordnummer:102